Verdiepingsprogramma

Bevalt het concept van het Carrière Coach Café en wil je verder inzoomen op wat je kan en wil en waar je dan mee aan de slag moet? Meld je dan aan voor het Verdiepingsprogramma Carrière Coaching!

De opzet van het Verdiepingsprogramma Carrière Coaching is vergelijkbaar met het Café. Je werkt in kleine groepjes met maximaal twee andere deelnemers en wordt begeleid en bevraagd door een coach. Verdeeld over drie bijeenkomsten besteed je aandacht aan:
– kwaliteiten
– wensen
– praktische mogelijkheden

Met behulp van verschillende werkvormen, individuele coaching en peer-coaching weet je na afloop te onderkennen wat je kan en wil, kun je dit met overtuiging onder woorden brengen en ben je beter in staat dit ook zichtbaar te maken naar anderen en af te stemmen op je eigen handelen.

Aanmelden

De reeks bestaat uit drie bijeenkomsten van anderhalf uur. Je komt in een groepje van maximaal 3 personen. De bijeenkomsten vinden plaats op een dinsdagavond in Amsterdam.

Kosten: € 250
Locatie: Amsterdam (wordt nog bekend gemaakt)

Klik hier voor de agenda en aanmelding voor het verdiepingsprogramma.